Databas MySQL

MySQL Databas

Lugn vi hjälper dig!

Vi levererar en tillförlitlig, driftsäker och snabb tjänst. Vi kombinerar detta med högt säkerhetstänkande för att om möjligt tillintetgöra olovliga intrång.Våra Servrar körs i ett kluster för hög redundans. Samtliga servrar har 1Gbit anslutning till Internet.

Databaser
Vill du ha dynamik och större valmöjlighet, exempelvis en prislista med produkter somär sökbar på Internet. I det fall kan vi koppla webbservern till en databas-server, vilket blir grunden för en avancerad och interaktiv webb.Vill du skapa dynamiska webbsidor anpassade efter besökarens behov eller kanske ett publiceringssystem, så är någon typ av databasserver en förutsättning.Fördelarna med att använda databaser blir ytterst märkbara när man synkroniserar webb- databasen med andra databaser. Ett exempel är att enkelt synkronisera en prislista på webbservern med en prislista i ert ekonomisystem.

MySQL
Väljer du Unix plattformen så har vi som tillval MySQL 5 som databas motor.Denna kan du administrera själv via phpmyadmin.

Backup
Vi gör en Backup av databasen varje natt.

Trafiköverföring
De flesta webbhotell har en begränsning på trafiköverföring. Vi har det inte!Inga nerstängda sidor eller annat strul

Detta ingår som standard
 - 200 MB utrymme på server
 - phpmyadmin
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.