Online Backup | Remote Backup | Internet Backup | Offsite- E-vaulting

Online-Backup

Var 15:e minut säkerhetskopieras din data automatiskt!

Vad är rimligt tids- och kostnadsmässigt för att säkerställa att din dators ovärderliga information inte går förlorad?

Det finns inga enkla svar men den dagen datorn är borta eller har havererat är risken stor att du gärna skulle betala minst det tiodubbla för att få tillbaka informationen.

Enkel installation
Installationen är klar på ett par minuter.Därefter arbetar programvaran i det tysta utan att det behövs något extra engagemang från din sida.

Riktig Online
Din dator synkar över filer med ett intervall av 15 minuter. Detta innebär att det material du önskar återställa finns kvar om olyckan är framme. Dessutom är din backup lagrad i Sverige. Hade du kört en vanlig backuplösning (ej Riktig) hade du med största sannolikhet förlorat hela dagens arbete då backuptjänster vanligtvis kör backup 1 ggr/dygn nattetid.

Offline
I klientprogrammet finns även stöd för att göra backup till en lokalt ansluten USB-hårddisk.

Versionshantering
Efter första synkroniseringen känner systemet av vilka filer som löpande förändras på din dator. Dessa överförs kontinuerligt och automatiskt till din backup.Genom återställningsfunktionen med datumval kommer du åt både gamla eller den senaste versionen av det dokument du önskar återställa.

Webbgränssnitt
Som komplettering av klientprogramvaran så finns ett inloggningsskyddat webb-gränsnitt via en vanlig webbläsare så som Explorer eller Firefox.Du kan här bläddra bland dina filer och ladda ner dessa till den dator du sitter vid.

Detta kan även vara ett enkelt sätt för dig att komma åt dina filer från en annan dator.

Bandbredd
Backupen utför kompression och kryptering innan filerna överförs (med både byte-differentiell och inkrementell överföring).Vi har därmed maximerat överförings-hastigheten samtidigt som vi har minimerat datamängden som ska överföras. Klienten har även en möjlighet till strypningsfunktion för överförings-hastigheten. Detta ger er möjlighet att minimera inverkan för de andra datorers Internettrafik.

Säkerhet
All information krypteras till 448bitar, vilket motsvarar samma säkerhetsnivåsom banker har idag.SSL-kryptering vid överföring samt via webbgränssnitt.

Pris och utrymme
Startkostnad: 500:-
Månadskostnad per dator: 150:-
Ink 40 GB okomprimerad utrymme. Vilket kan motsvara upp till 80 GB beroende på vilken typ av filer som ska överföras.

Multiplattform
Windows 7, Vista, XP, Server 2008, 2003
Klienten finns i både 32 eller 64 bitar
Linux Operativ 2.6 Series Kernel
Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6
Solaris 10
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.