Nationwild - Om NWI - Våra tjänster

Våra tjänster

Teknisk plattform

Alla våra drifttjänster så som mailservrar, webservrar etc är virtuella maskiner. Dessa ligger på fysiska servrar som är kopplade i ett Cluster med flera frontservrar som lastbalanserar och fördelar resurserna. Vi har aktiv failover om hårdvarufel inträffar på några av dessa servrar.

Frontservrarna är kopplade till ett SAN (Storage Area Network) som är redundant med flera Raid 10 uppsättningar (Strippning + spegling för maximal prestanda)  Hårddiskarna är av olika tekniker beroende av krav från de överliggande tjänsterna. För de mest krävande tjänsterna använder vi SSD hårddiskar.

Förutom att vårt SAN har enskild redundans så som dubbla nättaggregat, raid på informationen m.m så är de också sittande i ett cluster (Identiskt system som allt replikeras över till) med aktiv failover till sekundär vid händelse av att primär eventuellt felar. 

2N

Vi har i vårt Datacenter äkta 2N redundans, både för elsystem och kylsystem, med två helt galvaniskt separerade system. Dessutom har vi minst dubblerade reservkraftaggregat med Volvo Penta-dieslar. Driftsystemen är kopplade till moderna UPS:er med batteribackup som levererar stabil växelström utan transienter. All strömmatning in till våra dubblerade transformatorer kommer från en högspänningsslinga som kan ge elleverans från två olika håll. Denna design på Datacenter ger en avbrottstid på 1/2000-del av det Datacenter med en design med 1N, dvs enbart 1st elmatning, 1st kylsystem och 1st elsystem.

Säkerhet för Datacenter

Datacentret har högt skalskydd med bland annat väggar med stålplåtar samt dörrar med hög skyddsklass. Brandsäkerhet upprätthålls av avancerade släcksystem med partikelsensorer.

Grön Kyla i Datacenter

Genom att utnyttja frikyla från luft och mark kombinerat med slutna klimatsystem i servergångarna är energiåtgången minskad med upp till 70 procent jämfört med ett normalt datacenter med underblåsande kyla.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.