Nationwild - Produkter - SMS

Web till SMS

SMS är förkortningen av Short Message System.Vår Webb till SMS-tjänst har många möjligheter.Det vi beskriver i produktbladen är olika sätt för att snabbt kommunicera med andramänniskor, skulle vi mot förmodan inte beskriva något som du är intresserad av finns tjänsten säkert redan i vår produktportfölj, eller så har vi möjlighet att lösa dina önskemål.

Tillgänglig
SMS standarden gör det möjligt att skicka 160 tecken till mobiltelefonen i ett SMS,med dessa möjligheter missar du aldrig viktig information även om du inte harnågon dator tillgänglig. Vi kan givetvis dela upp ditt meddelande i flera SMS omdu så önskar. Och med moderna mobiltelefoner så sätts dessa samman till ett SMS.

Reklamfri
Tjänsten är helt reklamfri och gör det därför möjligt att visa ett seriöst ansikteutåt mot dina kunder.Möjlighet att sätta avsändaradress som inte är ett telefonummer utan tex ett namn.

Webb till SMS
Via vårt Webb gränssnitt har ni möjlighet att skicka SMS till olika mottagare.Ni kan också använda er av Distributionslistor på ett enkelt sätt och därigenomnå flera mobilnummer.

Tjänsten kan integreras i er egen hemsida med er layout så att kunder kan skickaett eller flera SMS till förvalda mobiltelefonnummer. Detta ökar er kontaktmöjlighetmed era kunder.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.